Onderhoud watergangen

Nederland stromende houden, daar helpen wij graag aan mee!

Nederland kent veel watergangen. Onderhoud is daarom belangrijk om alles goed stromende te houden. Sloten, vaarten, kanalen, beekjes, rivieren, greppels, er stroomt zoveel water door ons land, dat waterbeheer onontbeerlijk is. Van Dalfsen Groen onderhoudt veel sloten in regio Dordrecht, Almere, Eindhoven, Zeeland, Den Haag en Rotterdam. Dit is wettelijk verplicht eenmaal per jaar voor eigenaren van sloten. Wij verwijderen beplanting en vuil uit watergangen, oevers en sloten, zodat wateroverlast wordt vermeden. Dat laatste ontstaat door ingetrapte oevers, teveel waterplanten en overhangende begroeiing. De watergangen slibben dicht en worden ondiep, wat slecht is voor het waterleven. Wij werken met speciaal materieel, zoals maaiboten, om de natuur zoveel mogelijk intact te houden. Een belangrijk moment dat uiteraard elke sloot eigenaar kent is de najaarsschouw, ofwel diepteschouw.

06-17641798

Wij informeren u graag

Vrijblijvende offerte op maat

Ontdek de mogelijkheden

Uw groenpartner van A tot Z

Van groenonderhoud tot bouwhekken verhuur

Diepteschouw

Bij de diepteschouw wordt gecontroleerd of uw sloot diep genoeg is en of er moet worden gebaggerd. Samengevat moet u rekening houden met de volgende punten:

5

De begroeiing in de sloot moet verwijderd zijn.

5

De sloot dient op het oorspronkelijke niveau gebracht te zijn.

5

Takken en ander belemmerend materiaal moet zijn verwijderd.

5

Duikers worden geacht schoon te zijn.

Met ons watergangen onderhoud komt u glansrijk door de keuring heen!

Van Dalfsen Groen is werkzaam in regio Dordrecht, Almere, Eindhoven, Zeeland, Den Haag en Rotterdam. Neem contact op.